น้ำพริกลงเรือ ผักสด ไข่เค็ม

90.- 

น้ำพริกหนุ่ม ผักลวก ไข่ต้ม

90.- 

น้ำพริกอ่อง ผักสด หนังไก่ทอด

90.- 

น้ำพริกมอญ ผักสด หมูหวาน 

90.- 

น้ำพริกกุ้ง ผักสด ไข่เค็ม 

90.- 

น้ำพริกปู ผักสด ไข่เค็ม 

90.- 

หลนเต้าเจี้ยว ผักสด ไข่เค็ม 

90.- 

หลนกุ้ง .ปู ผักสด ไข่เค็ม 

90.- 

น้ำพริกปลาทู ผักลวก ผักสด ไข่ต้ม 

90.- 

น้ำพริกกะปิ ผักสด ผักลวก  ผักทอด ปลาทู

90.- 

สะเดาน้ำปลาหวาน ปลาดุกทอด ผักสด (มีตามฤดูกาล)

200.- 

   
 

 

                   หลนกุ้งน้ำพริกลงเรือสะเดาน้ำปลาหวานน้ำพริกมอญน้ำพริกปลาทู