แกงจืดเห็ดหอมยัดไส้กุ้ง 

120.-

 แกงจืดสาหร่ายยัดไส้กุ้ง

120.-

 แกงจืดเห็ดหูหนูขาวทะเลลูกชิ้นกุ้ง

 120.-

 แกงจืดดอกขจรลูกชิ้นกุ้ง

 120.-

 แกงจืดปลาหมึกยัดไส้หมู

120.-

 แกงจืดเต้าหู้หมูสับสาหร่าย

120.-

 แกงจืดเกี๊ยมฉ่ายกระเพาะหมู

 120.-

 แกงเผ็ดเป็ดย่าง

 120.-

 แกงคั่วหอยขม

120.-

 แกงป่ากุ้ง . ไก่ . ปลาดุกทอด

 120.-

 แกงป่าไก่บ้าน พวงไข่

 120.-

 แกงเลียงกุ้ง

 120.-

 แกงสัมกุ้ง .ปลาช่อน

 120.-

 แกงส้มแตงกวายัดไส้ปลากราย

 120.-

 ตัมยำกุ้ง . ทะเล นมสด

 120.-

 ต้มยำไก่ . ไก่บ้าน .พวงไข่

 120.-

 ต้มยำปลาช่อน

 120.-

 ต้มยำไก่นมสดมะพร้าวอ่อน

 120.-

 ต้มยำกุ้งนมสดมะพร้าวอ่อน

 120.-

 ต้มข่าไก่ . ต้มข่ากุ้ง

 120.-

 แกงสับนกปลากราย

 120.-

 แกงคั่วสับปะรดไก่ .หมู

 120.-

 แกงเขียวหวานกุ้งยอดมะพร้าว

120.-

 แกงเผ็ดเป็ดย่าง

 120.-

 แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย

120.-

 แกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้

 120.-

 แกงเผ็ดหมู .ไก่ .ปลาหมึกยัดไส้

120.-

แกงเผ็ดเป็ดย่าง แกงจืดเห็ดหอมยัดไส้ แกงส้มแตงกวายัดไส้ปลากรายแกงสับนกปลากราย