ประเภทแกง

 แกงจืดเห็ดหอมยัดไส้กุ้ง 

 90.-

 แกงจืดสาหร่ายยัดไส้กุ้ง

 90.-

 แกงจืดเห็ดหูหนูขาวทะเลลูกชิ้นกุ้ง

 90.-

 แกงจืดดอกขจรลูกชิ้นกุ้ง

 90.-

 แกงจืดปลาหมึกยัดไส้หมู

90.-

 แกงจืดเต้าหู้หมูสับสาหร่าย

 90.-

 แกงจืดเกี๊ยมฉ่ายกระเพาะหมู

 90.-

 แกงเผ็ดเป็ดย่าง

 90.-

 แกงคั่วหอยขม

 90.-

 แกงป่ากุ้ง . ไก่ . ปลาดุกทอด

 90.-

 แกงป่าไก่บ้าน พวงไข่

 90.-

 แกงเลียงกุ้ง

 90.-

 แกงสัมกุ้ง .ปลาช่อน

 90.-

 แกงส้มแตงกวายัดไส้ปลากราย

 90.-

 ตัมยำกุ้ง . ทะเล นมสด

 90.-

 ต้มยำไก่ . ไก่บ้าน .พวงไข่

 90.-

 ต้มยำปลาช่อน

 90.-

 ต้มยำไก่นมสดมะพร้าวอ่อน

 90.-

 ต้มยำกุ้งนมสดมะพร้าวอ่อน

 90.-

 ต้มข่าไก่ . ต้มข่ากุ้ง

 90.-

 แกงสับนกปลากราย

 90.-

 แกงคั่วสับปะรดไก่ .หมู

 90.-

 แกงเขียวหวานกุ้งยอดมะพร้าว

 90.-

 แกงเผ็ดเป็ดย่าง

 90.-

 แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย

 90.-

 แกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้

 90.-

 แกงเผ็ดหมู .ไก่ .ปลาหมึกยัดไส้

 90.-

แกงเผ็ดเป็ดย่างแกงจืดเห็ดหอมยัดไส้แกงส้มแตงกวายัดไส้ปลากรายแกงสับนกปลากราย